Loïc Thirion

Loïc kreeg al op jonge leeftijd de kans om samen met zijn gezin de kookkunst te ontdekken. Terwijl hij de natuurlijke rijkdom van Luik bewondert en wat het inhoudt, realiseert hij zich het voor de hand liggende: de keuken is zijn lot.

Zijn eerste professionele ervaringen waren in grote huizen, zoals Eau Vive ** of La Pyramide ** (Frankrijk). Deze hebben hem, net als anderen, in staat gesteld een weg te banen naar een moderne, pure, eerlijke en eenvoudige keuken.

Robin Van Habost

Al heel vroeg aangetrokken door de gastronomie, sloot Robin zich aan bij de provinciale hotelschool van de citadel van Namen, die hem de kans bood om ervaring op te doen in grote huizen, zoals Les potes au feu in Namen, Le carré d’herbe in Wépion, Alain Llorca * in Nice, of Latour d’Argent ** in Parijs.

Na zijn afstuderen besloot hij zijn opleiding nog een jaar te verlengen om zich meer te specialiseren in de culinaire kunsten.

Het restaurant RectoVerso is ontstaan ​​uit de vereniging van de ideeën van deze twee culinaire makers; zowel met het verlangen om hun passie op hun bord over te brengen als in de ervaring van het RectoVerso-restaurant.